Teacher Profile

Ephram Daniels's picture
Email Teacher
Member Since: 2019  |  Last Sign-in: 15/05/2019

Nationality: American
I teach: ~ English ~
I Live In: Prague
Your first-hand experience really helps other students. Thanks!
Submit your review

I certify that I have taken lessons with this teacher, that this review is based on my own experience, that the review is my honest opinion of this teacher, and that I have not been offered any incentive or payment from the teacher to write this review.

Ephram Daniels

Nationality: American
I teach: ~ English ~
I Live In: Prague
Your rating: None
0

Dobrý den,

jmenuji se Ephram Daniels. Jsem Američan a rodilý mluvčí angličtiny. Moje babička byla Češka ale nikdy neučila mě česky, proto jsem se sem přestěhoval v roce 2015, abych se vrátil ke kořenům. Získal jsem certifikát TEFL v srpnu v roce 2015 a od té doby jsem učitel angličtiny. Studoval jsem češtinu jeden celý rok na ÚJOPu a umím česky na úrovni B1/B2. Udělal jsem certifikovánou zkoušku z čestiny a mám CCE B1. Kromě učitele pracuju jako překladatel z češtiny do angličtiny a korektor anglických textů. Mám magisterský titul MTESOL (Učení angličtiny jako cizího jazyka) a jsem proto vystudovaný jako učitel. Rád se s Vámi setkám.

Nabízím individuální výuky 1-on-1 a mým cílem je poskytovat kvailtní lekce, a to na míru Vašim potřebám. V případě zájmu, neváhejte mě kontaktovat. Těším se.
____________
Hello,

My name is Ephram Daniels. I'm an American and a native English speaker. My grandma was Czech but she never taught me Czech, so I move here in the year 2015 to return to my roots. I got my TEFL certificate in August 2015 and ever since then, I've been an English teacher. I studied the Czech language at UJOP for one whole year and I can speak Czech at the B1/B2 level. I completed a test to become certified in Czech and I have a Czech B1 certificate. Other than being a teacher, I work as a translator of Czech into English and as a proofreader of English texts. I have a master's degree in MTESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) and I am therefore trained as a teacher. I would be happy to meet you.

I offer individual lessons, 1-on-1. My goal is to provide quality lessons that are tailored to your needs. If interested, don't hesitate to contact me. I'm looking forward.

Teaching Rates

Price for 45 minutes 350 CZK
Price for 60 minutes 500 CZK
Price for 90 minutes 750 CZK
Price for 120 minutes 1000 CZK

Rates Additional Information:

Ceny k jednání / Rates negotiable

Lesson Reviews

Write a Review

About Me

Looking For:
Privates

What I Like About The Czech Republic:

Nevyrostl jsem v Čechách, ale Česká republika mi opravdu připádá jako domov.

I didn't grow up in Bohemia but the Czech Republic feels like home to me. I love everything about it. The culture. The language. The literature: Kafka. The opera: Rusalka, Její pastorkyňa, Čert a Káča. Prodanka. Má vlast.


In the Czech Republic Since:
2015

Languages I Speak:
Angličtina, Čeština / English, Czech

Hobbies And Interests:

Českou a anglickou gramatiku mám rád. K mým hobby patří vizuální úmění, cizí jazyky, cestování, opera, vážná hudba, atd.
___________________
I love Czech and English grammar. My hobbies include visual arts, foreign languages, travelling, opera, classical music, etc.


Hometown:
Orlando, FL, USA

Miscellaneous:
Native Speaker
Czech Speaker
Zivnostensky List/business licenseEducation

TEFL Certificate
University

Additional Information:

Experience

I have experience teaching:
CAE, English for Beginners, Advanced English, English Conversation, Intensive English lessons,

Companies Taught For:
BENZINA, Czech Invest, SUKL, TEFL Worldwide Prague, MSD IT, Pepsico, Vodafone CZ

Schools Taught for:
PRESTO Language School, TEFL Worldwide Prague

Other countries Taught In:

Years Teaching:
3 - 5 Years